Saltar a continguts

Conservatori Professional i Escola de Música de Cervera

Navegació

Menú principal

Notícies

29/03/2016
Accés al Grau Professional de Música

Benvolguts, benvolgudes
 
En relació a les Proves d’accés al Grau Professional per al proper curs 2016-17, cal que tingueu present, el següent:

Termini d’Inscripciódel 30 de març al 15 d’abril de 2016 (ambdós inclosos)

 Documentació a presentar:

  • Imprès de sol·licitud emplenada (document adjunt)
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne (si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen).
Si l’alumne és menor d’edat, cal presentar:
  • o Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne. En cas de no disposar-ne, fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • o Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora)
Taxes (segons curs):
  • a 1r curs: 47,00 €
  • de 2n a 6è.curs: 90,00 €
L’ import que correspongui segons el curs al qual es matricula, cal ingressar-lo (ingrés o transferència) al compte a nom de la Caixa ES37 2100 0016 0902 0027 5637, dins el termini establert, indicant clarament al concepte, el nom de l’alumne a qui correspon (NO el de la persona que fa l’ ingrés).
 
Un cop complimentat el document d’inscripció, podeu fer-nos-el arribar juntament amb el justificant d’ingrés i la resta de documentació sol·licitada, personalment a la secretaria del Conservatori o enviar-ho tot per correu electrònic a conservatori@cerverapaeria.cat. Cal presentar tota la documentació junta a la vegada.
 
Dates de les proves i publicació qualificacions:
  • a 1r. curs: dia 24 de maig de 2016 (a partir de les 10 h.)
  • de 2n. a 6è. curs: dies 25, 26 i 27 de maig de 2016
 
Publicació de les qualificacions: abans del 7 de juny de 2016
 
Les persones aspirants han de portar el dia de les proves l’original del DNI, passaport o NIE en totes les activitats relacionades amb les proves. En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora podran comprovar-ne la identitat.

Annex: Document inscripció  (pdf 434.99KB)